ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO V SPOMINIH SODELAVCEV S PARMOVE, PRIVOZA IN POLJANSKE

Zbornik
Velikost:
16,5 x 24 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
304
Vezava:
broširano
ISBN:
9789610300526
Prodajna koda:
8043
Cena:
21,00 €
Akcijska cena:
7,00 €

v zborniku je objavljenih 63 prispevkov sedanjih in upokojenih delavcev Zavoda RS za šolstvo.

Vsebina:

Mag. Gregor Mohorčič: Beseda direktorja • Tomaž Kranjc: Beseda urednika • Brigita Rupar: Območna enota Ljubljana od leta 2004 dalje • Mag. Andreja Bačnik: Petnajst let v predmetni skupini za kemijo in na Parmovi • Dr. Dimitrij Beuermann: Veliki zamah prenove glasbenega šolstva • Mag. Vilma Brodnik: Spomini na 17 let dela: pri posodabljanju pouka zgodovine v gimnazijah (1995–2012) • Dr. Slavica Černoša: Stalno strokovno spopolnjevanje od 1998 do 2003 • Dr. Olga Dečman Dobrnjič: Moji dijaški domovi • Milko Domajnko: Spomini na pedagoško-svetovalno delo: na področju posebnega šolstva na Zavodu RS za šolstvo • Zdenka Erjavec: Papir vse prenese (in ohrani)! • Janez Globočnik: Kratek pregled zgodovine stavbe na Poljanski 28 v Ljubljani • Ada Holcar Brunauer: Pogled nazaj, v sedanjost in prihodnost • Mag. Liljana Kač: Vloga tehnologije pri delu na zavodu in pri delu z učitelji nemščine • Ana Kastelic: Dinamična osemdeseta in devetdeseta leta –: iz prenove v prenovo učnih načrtov • Dr. Natalija Komljanc: Natalijini spomini • Alenka Vilfan Kozinc: Delo z učbeniki in »jedrska vojna« • Tomaž Kranjc: Naše ston(al)oge • Tomaž Kranjc: Nada Marčič • Tomaž Kranjc: Naj pride ta mala Majda • Tomaž Kranjc: Filter za osem direktorjev • Tomaž Kranjc in Nadja Malovrh: Jože Prelog, namestnik direktorja Zavoda RS za šolstvo • Tomaž Kranjc: Vloga kave in čaja na sodelovalno klimo na zavodu • Tomaž Kranjc: Kristina Kham o podpori: projektom, ki jih financirata ESS in ministrstvo • Vojko Kunaver: Delo predmetne skupine: za zgodovino na OE Ljubljana od leta 1996 do danes • Irena Koželj Levičnik: Umeščanje vzgojno-varstvene dejavnosti v sistem • Igor Lipovšek: Geografija na OE Ljubljana Zavoda RS za šolstvo • Igor Lipovšek: Oda Angelci Žagar • Igor Lipovšek: Teater Parmova • Tine Logar: Priprava učbenikov za slovenski jezik v obdobju 1980–1990 • Tine Logar: Delovanje založbe: Zavoda RS za šolstvo v obdobju 1991–1992 • Jelka Vintar: Ob rob zapisu Tineta Logarja: o delovanju založbe v obdobju 1991–2006 • Damjana Pleša: Zavodova založba v obdobju Marije Javornik • Mag. Marija Lesjak Reichenberg: Zavodova založba med preteklostjo in prihodnostjo • Mag. Ivan Lorenčič: Odhod na Zavod RS za šolstvo in nostalgija • Branko Lozar: Nekaj ključnih mejnikov: v razvoju informatike na Zavodu RS za šolstvo • Milena Malovrh: Spomini na delo v razvojnih sektorjih Zavoda RS za šolstvo • Nives Markun Puhan: športna vzgoja v povezavi z utripom življenja in dela na Parmovi • Mirjana Matič: Vse za dobro šole • Jelica Mesesnel: Pismo • Mag. Nada Pavšer: Matura, kemija, ekošole • Mag. Katica Pevec Semec: Če nimaš kaj za povedat, bod' tih! • Mojca Poznanovič: Delo predmetne skupine za slovenščino • Marjan Prevodnik: Od kod prihajamo? Kdo smo? Kaj nas zaznamuje? Kam gremo? • Mag. Ferdo Rečnik: Moji pogledi na: delovanje Zavoda v obdobju 1975–1995 • Vili Rogan in Zdenka Erjavec: Knjižnica in INDOK od včeraj do danes • Dr. Tanja Rupnik Vec: Stalno na poti: med izzivi oddelka: za srednje šolstvo, predmetne skupine za psihologijo: in številnih drugih projektov • Dr. Zora Rutar Ilc: V spletu projektov, ki smo jih oblikovali in ki so nas oblikovali • Dr. Sonja Sentočnik: Refleksija svetovalke • Irena Simčič: Vloga Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: pri organizirani prehrani otrok in mladostnikov: v vzgojno-izobraževalnih ustanovah • Branka Srebotnjak: Delo v kadrovski službi Zavoda RS za šolstvo • Urška Stritar: Iz življenja svetovalke • Mag. Ema Stružnik: Spomini na osemletno delo: pedagoške svetovalke za osnovno šolo • Mag. Ema Stružnik: Razvoj slovenskega šolskega knjižničarstva • Jože štumberger in mag. Marija Lesjak Reichenberg: Jutri bomo izplačevali nadure • Mag. Marija Tome: Razvoj srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v preteklosti • Dr. Beatriz Tomšič Čerkez: Iz Argentine prek Poljanske in Parmove na Pedagoško fakulteto • Vinko Udir: Napol obvezno ali neobvezno delo • Mag. Minka Vičar: Biologija na OE Ljubljana Zavoda RS za šolstvo • Mag. Rado Wechtersbach: Kakšno je bilo vprašanje, da je bila tehnologija odgovor • Nives Zore: Razposajeno razigrani utrinki • Angelca Žagar: Anekdota • Angelca Žagar: Tiho, tiho, čas beži … • Brigita Žarkovič Adlešič: Moja pot in moji sopotniki