Odstop od pogodbe – vračilo blaga

Končni kupci - fizične in pravne osebe

Kupec ima pravico v roku 14 dni od prevzema blaga prodajalcu sporočiti, da odstopa od pogodbe, pri tem pa mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu od pogodbe lahko kupec sporoči:

  1. pisno na naslov: Jutro d.o.o., Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1001 Ljubljana
  2. ali po elektronski pošti na naslov: info@jutro.si

Šteje se, da je sporočilo o odstopu od pogodbe pravočasno, če ga kupec odda v roku iz prejšnjega odstavka. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Kupec mora blago prodajalcu vrniti najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Prejeto blago mora biti vrnjeno nepoškodovano ter v nespremenjeni obliki in količini, razen če je blago uničeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe bo prodajalec kupcu vrnil tudi morebitno plačano kupnino, pod pogojem, da do takrat kupec vrne prodajalcu blago (nepoškodovano ter v nespremenjeni obliki in količini). Prodajalec vrne kupnino na bančni račun kupca, ki mu ga ta sporoči.