Pravno obvestilo

Vsebine na spletnih straneh www.jutro.si so last družbe JUTRO d. o. o. Uporabljajo se lahko le v nepridobitne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa morebitna opozorila o avtorskih pravicah. Razmnoževanje, prepisovanje ali kakršno koli drugačno nepooblaščeno razpečavanje ni dovoljeno. Uporaba v pridobitne namene je dovoljena izključno pooblaščenim prodajalcem, ki prodajajo izdelke družbe Jutro d.o.o.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.jutro.si izključno za svojo osebne potrebe, vendar pod pogojem, da pri tem ne kršijo avtorskih pravic. Avtorji vsebin ne odgovarjajo za morebitne škodljive posledice take uporabe. Kakršna koli druga uporaba ali razpečava teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. Vse gmotne pravice so last družbe Jutro d. o. o.

Jutro d. o. o. ne odgovorja za morebitno nedelovanje strani, netočnost podatkov in tudi ne za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih podatkov (S. E. & O.).

Tako Jutro d. o. o. kot tudi pravne ali fizične osebe, ki so sodelovali pri nastajanju in izvedbi teh spletnih strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi bila posledica dostopa do le-teh ali nemožnosti uporabe podatkov na njih ali nasploh za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Cene navedene na spletnih straneh vključujejo 5,0 % davka na dodano vrednost.

Pridržujemo si pravico do sprememb vsebin brez predhodne najave.

Varstvo podatkov Jutro d. o. o. se obvezuje, da bo z vsemi podatki, pridobljenimi z delovanjem spletne strani, ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in GDPR.