JUTRO d.o.o., Založništvo in trgovina

Družba ima sedež in posluje na naslovu:
Jutro d. o. o., Založništvo in trgovina, Črnuška cesta 3, p.p. 4986, SI - 1000 Ljubljana.

Davčna številka: SI30023386, družba je davčni zavezanec.
Matična številka: 5398088.
Vpisana je v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/07836/00.
Dejavnost družbe: J 58.110 IZDAJANJE KNJIG.

Št. bančnega računa pri SKB banki d.d.: SI56 0310 7100 0364 928 (SWIFT / BIC koda: SKBASI2X).

Podjetje Jutro d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, od leta 1991 pa je naša glavna oz. osnovna dejavnost založništvo. V teh letih je Založništvo Jutro izdajalo knjige iz številnih področij: matematika, kemija, slovenski jezik, angleški jezik, nemški jezik, psihologija, filozofija, pedagogika, zgodovina in domoznanstvo, razna pripovedna in pesniška besedila.

Med temi so so najpomembnejši učbeniki, delovni zvezki in priročniki za osnovne šole in gimnazije s področja kemije, matematike, slovenskega, angleškega in nemškega jezika.

Posebno skrb posvečamo domoznanstvu, v katerem prevladujejo knjige, ki razkrivajo prikrito slovensko zgodovino, tj. izvor Slovencev.

Naše knjige so naprodaj v skoraj vseh knjigarnah v Sloveniji ter slovenskih knjigarnah v Italiji in Avstriji. Vse knjige, ki so tu objavljene, lahko kupiti edino s pomočjo naše spletne strani. Po knjigarnah so na razpolago povečini le šolski učbeniki in delovni zvezki ter priročniki.

Naš začetni moto je bil: PO JUTRU SE DAN POZNA.
Po skoraj tridesetih letih delovanja smo ga nadgradili v: Z NAPREDNIM DUHOM IN S SPOŠTOVANJEM TRAJNIH VREDNOT. Prizadevamo si, da bi naše knjige in naše poslovanje to vsakodnevno odražali.