MATEMATIKA V PRVEGA TRILETJA

Slovenska šola od šestletne do devetletne šolske obveznosti
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
514
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616433172
Prodajna koda:
7019
Cena:
54,00 €

Knjiga je temeljno delo, ki bi ga moral poznati vsakdo, ki se strokovno ukvarja s slovensko šolo. Seveda bi bilo odveč poudarjati, da je njeno prvenstveno mesto v šolskih strokovnih knjižnicah.

Najkrajša označba knjige je: KNJIGA O KORENINAH DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE. Avtor je temeljito obdelal tematiko. Poleg aktualnosti, posebej zaradi uvajanja devetletke in ponovnega vstopanja šestletnikov v slovenske šole, ima knjiga trajne vrednote – obenem pa ni suhoparno zanstveno delo. Med drugim opozarja na pomanjkljivosti v učnem načrtu matematike in na nekatere pozabljene metode pri našem matematičnem pouku v prvih treh razredih osnovne šole, ki bi jih veljalo obuditi. Branje je strokovni izziv od prve do zadnje strani.

Avtorjeva predstavitev knjige: … V pregledu matematičnega pouka na naših tleh sem iskal predvsem metodične poti, ki so vplivale na pouk matematike v prelomnih časih. Različna obdobja so prinesla tudi spreminjajočo opredelitev funkcionalne matematične pismenosti. Tej je sledil pouk v vseh časih, če je hotel biti vpet v učenčevo okolje. Spoznanja, ki sem jih pridobil pri pregledu pouka matematike, sem skušal projicirati v učni načrt matematike (sprejet 29. X. 1998) za nastajajočo devetletno obvezno osnovno šolo. … Iz mednarodnih in domačih raziskav matematičnih znanj ter iz pregleda učnih načrtov sledi spoznanje, da postaja matematika v opismenjevalni fazi (elementarni razredi osnovne šole) vedno bolj odtujena potrebam družbe in posameznika, ki se želi vklopiti v to družbo.. … Učni načrt matematike za devetletno šolo je premalo ambiciozno zastavljen. Zato ne preseže v posameznem razredu »kritične mase« vedenj, da bi lahko bila ta vedenja strnljiva. Po drugi strani pa učni načrt matematike premalo išče sprotno utemeljitev obravnavane učne snovi v šolskem okolju ter iz danega okolja izvirajoči vsakokratni opredelitvi funkcionalne (matematične) pismenosti. … Razlike med učnim načrtom osemletne osnovne šole in svetom smo zaznali pri mednarodnih raziskavah. S primerjavo učnih načrtov za osemletno osnovno šolo ter devetletno osnovno šolo je opaziti, zlasti v prvem triletju šolanja v naši devetletni šoli, še večji razkorak med načrtovanim poukom matematike pri nas in v svetu, kakor smo ga zaznali v osemletni osnovni šoli. Osnovno spoznanje je, da učni načrt matematike v prvem triletju nove devetletne obvezne osnovne šole ne odpravlja poglavitnih razhajanj med matematičnimi učnimi načrti pri nas in v nam primerljivih dežel. Razhajanja so sedaj z novim učnim načrtom matematike v devetletki še večja, kot so bila razhajanja z učnim načrtom matematike v osemletki. … V delu sem vsa spoznanja – iz mednarodnih raziskav in spoznanja spremljave učnega načrta osemletke iz leta 1983 ter proučevanja učnih načrtov osnovne šole skozi zgodovino – strnil v predlog poprave učnega načrta matematike za devetletno osnovno šolo, tako pa metodični kot po vsebinski plati. Na koncu je delu pridan še pregled učnih načrtov od prvega avstrijskega šolskega zakona 1774 pa vse do današnjih dni.

ZADNJI IZVODI!