VZGOJNI NAČRT V OSNOVNI ŠOLI

Spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
240
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746991
Prodajna koda:
8056
Cena:
21,90 €

Od 2008 imajo vse slovenske osnovne šole svoj vzgojni načrt. Po nekaj letih mnoge šole svoje načrte pregledujejo in bi rade naredile korak naprej v razvoju svoje avtonomije in svoje identitete, kar jim vzgojni načrt omogoča.

šole iščejo svoj okvir, svoj pedagoški koncept, znotraj katerega bi lahko razvijale svoj vzgojni načrt.

Pomemben okvir šolam predstavlja tudi temeljni smoter vzgoje in izobraževanja »spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev«

Pričujoča knjiga predstavi sedem ključnih vprašanj iz javne debate pred sprejetjem novele o vzgojnem načrtu (2. poglavje), različne tematizacije temeljnega smotra vzgoje in izobraževanja (3. poglavje) ter poda svoj pogled na vsebino »smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti« (4. poglavje).

Pomembna je tudi predstavitev vloge vrednot v motivacijskem krogu (5. poglavje). Po predstavitvi izsledkov raziskave (6. poglavje; analiza 60. vzgojnih načrtov in intervjuji s 30. vodstvi šol) avtor predstavi možnosti razvoja vzgojnih načrtov in predlaga pomembne teme za raziskovalno delo.

Za šole je to neprecenljiv priročnik, za teoretike pa nepogrešljiva referenca.

V DODATKU: Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole

ZADNJI IZVODI!