BLIŽNJICA DO NEMŠKE KNJIŽEVNOSTI – Der Leichte Weg zum deutschen Literatur

Učbenik z vajami in rešitvami
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
168
Vezava:
broširano
ISBN:
9789617024128
Prodajna koda:
3037
Cena:
18,50 €

Učbenik BLIŽNJICA DO NEMŠKE KNJIŽEVNOSTI obsega 17 poglavij z osnovnimi podatki o nemških literarnih obdobjih; tipsko in vsebinsko raznolike (tudi igrive) vaje za usvajanje, ponavljanje in utrjevanje dejstev o nemški književnosti, hkrati pa za utrjevanje besedišča, ki je značilno za književnost; razen tega vsebuje krajše vaje za preverjanje bralnega razumevanja, rešitve.

Komu je učbenik namenjen?

  • VSAKEMU, ki želi iz kakršnega koli razloga ponoviti ali usvojiti osnovna dejstva o nemški književnosti in utrditi jezikovna sredstva, potrebna za predstavitev nekega literarnega obdobja;
  • VSAKEMU, ki ga nemška literatura sicer ne zanima, zanimajo pa ga nemške ustreznice slovenskih poimenovanj (npr. razsvetljenstvo, pesnitev, kitica …) in reševanje raznih jezikovnih nalog;
  • ŠTUDENTOM germanistike kot repetitorij;
  • UČITELJEM nemščine na srednjih šolah (tudi učiteljem v 9. razredu nekaterih osnovnih šol) kot izhodišče za govorne vaje (npr. predstavitev nekega obdobja), za medpredmetno povezovanje (npr. razlike med slovensko in nemško romantiko) ali za neko drugo projektno delo;
  • UČITELJEM konverzacijskih ali drugih zahtevnih jezikovnih tečajev, kjer ni učbenika;
  • DIJAKOM, ki želijo pri nemščini predstaviti neko lite­rarno obdobje;
  • TEČAJNIKOM, ki želijo usvojiti in utrditi besedišče, značilno za neko literarno obdobje, ali ki pripravljajo govorni nastop v zvezi z neko literarno temo;
  • KANDIDATOM, ki se pripravljajo na literarni del med­narodnega izpita iz nemščine, ali ki želijo študirati književnost v nemško govoreči državi.

Za katero zahtevnostno stopnjo je učbenik?

RAZPON besedišča in vaj sega od A2 do C1, a težišče je na ravni B1/B2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.