BLIŽNJICA DO NEMŠKEGA BESEDIŠČA - DER LEICHTE WEG ZUM DEUTSCHEN WORTSCHATZ

Učbenik z vajami in rešitvami
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
učbenik 336 - rešitve 24
Vezava:
Učbenik - broširano, rešitve - zvezek
ISBN:
9789616746984
Prodajna koda:
3036
Cena:
24,00 €

Učbenik BLIŽNJICA DO NEMŠKEGA BESEDIšČA je neke vrste antipod učbeniku Bližnjica do nemške slovnice in je ravno tako kot slednji plod avtoričinih dolgoletnih izkušenj pri posredovanju nemškega besedišča različnim ciljnim skupinam na različnih zahtevnostnih stopnjah.

Kaj vsebuje učbenik?

 • preglednice z zbranim in prevedenim besediščem na več kot 40 tem vsakdanjega življenja,
 • 633 tipsko in vsebinsko raznolikih (tudi igrivih) vaj za usvajanje, ponavljanje in utrjevanje besedišča,
 • rešitve. Komu je učbenik namenjen?

 • dijakom in študentom, ki usvajajo in utrjujejo besedišče,

 • kandidatom, ki se pripravljajo na maturo ali na mednarodni izpit iz nemščine,
 • učiteljem nemščine na osnovnih, predvsem pa na srednjih šolah in jezikovnih tečajih kot pomoč pri njihovem delu, zlasti pri navajanju učencev, dijakov in tečajnikov na samostojno delo in pri usmerjanju njihove pozornosti v individualno učenje,
 • vsakemu, ki že obvlada slovnične zakonitosti nemškega jezika, a ne more povedati tega, kar bi rad, ker mu dobesedno zmanjka besed,
 • vsakemu, ki želi iz kakršnega koli razloga osvežiti in poglobiti znanje nemškega besedišča. Za katero zahtevnostno stopnjo je učbenik?

 • Razpon besedišča in vaj sega od A1 do C1, a težišče je na nivoju B1 po skupnem evropskem jezikovnem okviru. Kaj so prednosti učbenika?

 • zbranost besedišča na neko temo,

 • izčrpnejša predstavitev nekaterih tem, ki jih v drugih učbenikih ni,
 • pestrost nalog za utrjevanje tega besedišča: prevladujejo naloge izbirnega, alternativnega tipa in naloge dopolnjevanja, povezovanja; nekaj je dialoških in strukturnih nalog ter bralnega razumevanja,
 • pretežno progresivna razvrstitev tem in zasnovanost vaj (od lažjega k težjemu),
 • razvrstitev besedišča v skupine »po domače« (mimo strokovnih klasifikacij, npr. kostanj je naveden pri sadju, bršljan pri cvetlicah itd.),
 • razvijanje lastne pobude, saj lahko vsak – ne glede na stopnjo predznanja – najde kaj, kar ga zanima, oz. izbere tisto temo in vajo, ki mu je všeč,
 • razvijanje sposobnosti »učiti se učiti« in navajanje na vseživljenjsko učenje nemškega jezika.