BLIŽNJICA DO NEMŠKE SLOVNICE - DER LEICHTE WEG ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK

Učbenik z vajami in rešitvami
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
344
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746212
Prodajna koda:
3033
Cena:
24,00 €

Učbenik BLIŽNJICA DO NEMŠKE SLOVNICE je namenjen tako dijakom, ki usvajajo in utrjujejo osnove nemške slovnice, kot tudi tistim kandidatom, ki se pripravljajo na maturo ali na mednarodni izpit iz nemščine.

Hkrati je namenjen tudi učiteljem nemščine na srednjih šolah kot pomoč pri njihovem delu, zlasti pri navajanju dijakov na samostojno delo in pri usmerjanju njihove pozornosti v individualno učenje.

Priporočamo ga tudi študentom višjih in visokih šol ter fakultet, če morajo opraviti izpit iz nemščine, nimajo pa ustreznega osnovnega znanja, in seveda vsem tistim, ki so se pred mnogimi leti že srečali z nemščino in jo želijo ali morajo obnoviti, ne vedo pa, kako bi se tega lotili.

Poleg številnih nazornih slovničnih preglednic z razlagami v slovenščini vsebuje mnogo raznolikih, na načelu komunikativnosti, progresivnosti in ekonomičnosti temelječih vaj, ki služijo samodejnosti jezikovnih pravil v praksi in hkrati utrjevanju ter širjenju besedišča. Več pozornosti je posvečeno praktični uporabnosti slovničnih pravil kot njihovi znanstveni natančnosti.

Zahtevnostna stopnja vaj sega od A1 do C1 po skupnem evropskem jezikovnem okviru, težišče vaj je na nivoju B1, iz česar sledi, da so za začetnike nekatere vaje pretežke, za tiste z dobrim predznanjem pa prelahke, vendar lahko vsak najde tisto, kar potrebuje.

Za povečanje sposobnosti pravilnega pisnega in ustnega izražanja v nemščini!

Vsebina:

  1. Das Substantiv • 1.1 Der Artikel • 1.2 Der bestimmte und unbestimmte Artikel • 1.3 Der Plural • 1.4 Die Deklination des Artikels • 1.5 Die »N«-Deklination 2. Das Adjektiv • 2.1 Die Deklination des Adjektivs • 2.2 Die Steigerung des Adjektivs 3. Das Numerale 4. Die Präposition und das Adverb • 4.1 Wechselpräpositionen • 4.2 Kurzformen (Präpositionen + Artikel) • 4.3 Orts- und Ländernamen ohne und mit Artikel • 4.4 HIN und HER • 4.5 Feste Präpositionen bei Adjektiven • .6 Frageadverbien und Pronominaladverbien 5. Das Pronomen • 5.1 Das Personalpronomen • 5.2 Das Possessivpronomen • 5.3 Das Reflexivpronomen • 5.4 Das Relativpronomen • 5.5 Das Demonstrativpronomen • 5.6 Das Indefinitpronomen 6. Das Verb • 6.1 Das Präsens • 6.2 Das Präteritum • 6.3 Das Perfekt • 6.4 Das Plusquamperfekt • 6.5 Das Futur 1 • 6.6 Das Futur 2 • 6.7 Das Futur zum Ausdruck der Vermutung • 6.8 Der Infinitiv mit zu • 6.9 Die Stellung des Verbs und Nebensätze • 6.10 Das Passiv • 6.11 Die Verben »sollen, wollen« zum Ausdruck der Vermutung oder Behauptung • 6.12 Der Konjunktiv 2 • 6.13 Der Konjunktiv 1 • 6.14 Das Partizip • 6.15 Verben mit festen Präpositionen 7. Das Funktionsverbgefüge 8. Die Partikel 9. Lösungsschlüssel 10. Starke Verben