KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM

Naloge iz kemije za pripravo na maturo
II. posodobljena in razširjena izdaja
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
dva zvezka, 164 + 152
Vezava:
broširano
ISBN:
9789617024012
Prodajna koda:
3028
Cena:
19,90 €

Zbirka nalog KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM je namenjena dijakom 4. letnika gimnazije, ki se pripravljajo na maturitetni izpit iz kemije. Vsebuje več kot 700 raznovrstnih nalog. Ob večini nalog je omogočen tudi prostor za vpisovanje rešitev in odgovorov.

Poglavja so v enakem zaporedju kot v *Predmetnem izpitnem katalogu za maturo 2018*. Znotraj posameznega poglavja je snov razdeljena na več manjših učnih enot. Posamezna učna enota je zasnovana za obravnavo v eni do dveh šolskih urah, zaključi pa se s serijo nalog, ki predstavljajo povzetek učne enote in so namenjene za samostojno delo dijakov – domača naloga. Znotraj posamezne učne enote so najprej v obliki vprašanj in odgovorov na kratko navedena osnovna teoretična znanja. Pred sklopom računskih nalogah je demonstracijsko rešen primer s pojasnilom poteka reševanja.

Pri zasnovi zbirke naloge je bila posebna pozornost namenjena uresničevanju ciljev, ki jih določa Predmetni izpitni katalog za maturo. S povzetkom teoretičnih znanj in z raznovrstnimi nalogami sistematično obravnava vse pojme in cilje iz tega kataloga. V knjigi so tudi rešitve vseh nalog.