SNOV IN SPREMEMBE 2

Učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije
III. izdaja po učnem načrtu iz leta 2008
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
152
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746229
Prodajna koda:
3042
Cena:
16,50 €

Skupne značilnosti učbenikov SNOV IN SPREMEMBE 1, 2, 3:

 1. ZASNOVANI SO iz neposrednih izkušenj učitelja kemije. Učbenike so strokovno pregledali ugledni univerzitetni profesorji in šolski praktiki. Avtor sodi med učitelje, ki si želijo dijake navdušiti za kemijo. Taki učitelji se veselijo motiviranih in vedoželjnih dijakov. Radosti jih spoznanje, da mladim razkrivajo skrivnosti kemije in jim omogočajo razumevanje predmeta, ki je včasih veljal za enega od najtežjih, najbolj abstraktnih, pogosto tudi najmanj priljubljenih. Za vse učbenike A. Smrduja lahko rečemo, da so napisani z željo, da bi bilo obojestranskega zadovoljstva učiteljev in dijakov čim več.
 2. ENOTNA ZGRADBA IN METODIČNI PRISTOP Vsi učbeniki temeljijo na veljavnih učnih načrtih. V glavnem stolpcu je razloženo bistvo obravnavane snovi, v stranskem stolpcu pa se nahajajo zanimivosti, opombe in večina slikovnega gradiva. Veliko pozornosti je namenjeno vizualizaciji delcev. Veliko je tudi preglednic, fotografij, grafov in drugega slikovnega gradiva.
  Vsebine, ki presegajo osnovna znanja učnega načrta (oz. so opredeljene kot posebna znanja), so posebej označene. Vsakemu poglavju sledita povzetek obravnavane snovi ter vprašanja/naloge za preverjanje in utrjevanje znanja.
  Na koncu učbenikov so kemijski slovarji, ki vsebujejo v posameznem učbeniku obravnavane pojme. Z njimi si lahko dijaki hitro pomagajo pri razumevanju obravnavane snovi.
 3. USKLAJENOST Z NOVIM UČNIM NAČRTOM IZ LETA 2008 Vsi trije učbeniki Snov in spremembe so usklajeni z novim učnim načrtom iz leta 2008 ter jih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje potrdil kot učbenike v programu gimnazijskega izobraževanja. Učbenik SNOV IN SPREMEMBE 2 je v sedem poglavij:

 4. Raztopine

 5. Potek kemijskih reakcij – Hitrost kemijskih reakcij
 6. Potek kemijskih reakcij – Kemijsko ravnotežje
 7. Potek kemijskih reakcij – Ravnotežja v vodnih raztopinah
 8. Potek kemijskih reakcij – Reakcije oksidacije in redukcije
 9. Elementi v periodnem sistemu
 10. Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih tehnologijah. Nazorno je prikazanih 27 primerov reševanja računskih nalog. V učbeniku je več kot 170 fotografij, slik, skic, risb oz. diagramov. Za povzetki poglavij je več kot 230 vprašanj oz. nalog, na koncu učbenika pa so tudi rešitve računskih nalog.

III. izdaja je usklajena z novo nomenklaturo anorganske kemije. Pri poimenovanju oksokislin in njihovih soli smo kot osnovo ohranili Stockov sistem imenovanja, ki pa smo mu dodali sprejemljiva običajna imena v skladu z novo nomenklaturo anorganske kemije ter upoštevali spremembe pri poimenovanju koordinacijskih spojin. Dodatek podrobno in z mnogimi primeri pojasnjuje spremembe v imenovanju anorganskih spojin.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 121. seji dne 23. 4. 2009 s sklepom št. 6130-1/2009/73 potrdil knjigo »KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 2« kot učbenik za pouk kemije v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je na 116. seji dne 3. 4. 2009 s sklepom št. 6130-3/2009/16 potrdil knjigo »KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 2« kot učbenik za pouk modula Splošna in anorganska kemija v programu kemijski tehnik.