KEMIJO RAZUMEM, IZRAČUNATI ZNAM

Naloge sklop KEMIJSKO RAČUNSTVO v programu KEMIJSKI TEHNIK
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
152
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746908
Prodajna koda:
3006
Cena:
16,90 €

Zbirka nalog KEMIJO RAZUMEM, IZRAČUNATI ZNAM je zasnovana podobno kot zbirke nalog Kemijo razumem, kemijo znam 1, 2 in 3.

Naloge so znotraj posamezne enote združene v manjše sklope nalog. Pred vsakim sklopom nalog je izpisan Standard znanja oz. cilj, ki ga želimo doseči z reševanjem nalog.

Naloge si načrtno sledijo od lažjih k težjim. Ob nalogah je prostor za vpisovanje rešitev in odgovorov, računske naloge pa dijaki rešujejo v svoje zvezke.

Na začetku vseh enot so navedena osnovna teoretična znanja. Pred računskimi nalogami so demonstracijsko rešeni primeri.

Obsega šest poglavij, ki so, glede na snov, razčlenjena na podpoglavja. To so:

  1. Fizikalne veličine in njihove enote
  2. Sestava raztopin in drugih zmesi
  3. Stehiometrija kemijskih reakcij
  4. Volumetrična (titrimetrična) analiza
  5. Gravimetrična analiza
  6. Rešitve nalog. V knjigi je nad 500 nalog. Oblikovana je kot delovni zvezek.