PREGLEDNICA ANGLEŠKE SLOVNICE - ENGLISH GRAMMAR CHART

Velikost:
63 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
1 list
Vezava:
zgibano na tri dele
ISBN:
9789616433815
Prodajna koda:
3032
Cena:
2,50 €

V PREGLEDNICI ANGLEŠKE SLOVNICE je zajeta celotna angleška slovnica, ki je obravnavana v delovnem priročniku Bližnjica do angleške slovnice. Seveda je preglednica samostojen učni pripomoček.

Slovnico, ki je nazorno in zgoščeno zajeta v preglednici, dopolnjujejo značilni zgledi.

Prednost obeh novih učnih gradiv s področja angleškega jezika je, da ju je pripravila slovenska učiteljica angleščine, ki iz svoje dolgoletne pedagoške prakse zelo dobro pozna šibke točke oz. potrebe naših dijakov. Gradiva, ki prihajajo iz angleško govorečih dežel, povečini ne upoštevajo slovenskih posebnosti, saj so pisana za ves svet.