BLIŽNJICA DO ANGLEŠKE SLOVNICE - SHORTCUT TO ENGLISH GRAMMAR

Priročnik in zbirka vaj za gimnazije in druge srednje šole
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
136
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616433785
Prodajna koda:
3031
Cena:
10,00 €

Priročnik BLIŽNJICA DO ANGLEŠKE SLOVNICE – SHORTCUT TO ENGLISH GRAMMAR je namenjen gimnazijcem od prvega do četrtega letnika.

Obsega slovnico, ki naj bi jo vsak dijak ob koncu četrtega letnika obvladal, in se skozi vsa štiri leta nadgrajuje, je v vsakem poglavju predstavljena tako teoretično kot tudi praktično.

Glavnino predstavlja zbirka vaj, ki se tudi znotraj posameznih razdelkov stopnjujejo od lažjih k težjim, slovnično področje pa tako osvetlijo z različnih zornih kotov.

Teorija je predstavljena sistematično in, kolikor je le mogoče, čim manj suhoparno ter tako zgolj uvaja v znanje jezika, ki dejavno zaživi šele v praksi.

Naj bo pričujoči priročnik v pomoč vsem maturantom in naj angleški jezik postane orodje za čimbolj suvereno pisno in govorno sporazumevanje vsakega maturanta.