MATURA TOTAL

Učbenik za pripravo na maturo iz angleškega jezika
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
136
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746670
Prodajna koda:
3034
Cena:
15,90 €

Učbenik MATURA TOTAL izčrpno predstavlja najkrajšo in najbolj učinkovito pot priprave na maturo iz angleščine.

*Sestavljen je iz dveh delov. *

Prvi del je sestavljen iz sistematičnega pregleda slovnice po poglavjih, ki vsebujejo razlago angleške slovnice ter več kot zadostnega števila vaj za ponovitev in utrditev znanja angleške slovnice.

Drugi del pa ponuja pet sklopov vaj s področja slovnice in besedišča, ki so odlična podlaga za maturo iz angleščine na osnovni in višji ravni. Članki, vzeti iz časopisa The Independent, revije Current in spletne enciklopedije Wikipedia, so predelani v slovnične vaje dopolnjevanja glagolskih in ne-polnopomenskih oblik ter v vaje izbirnega tipa. Ker pa je slovnica zgolj ogrodje vsakega jezika, pričujoči učbenik vsebuje tudi besedotvorne vaje in vaje, namenjene krepitvi besedišča, ter tako ponuja celosten in sistematičen vpogled v maturo iz angleškega jezika. Izbrana besedila tudi dosledno sledijo sedanji družbeni problematiki; pokrivajo področja družbe, kulture, znanosti in politike ter tako podpirajo tudi predpisane teme za ustni del mature.

Na koncu knjige so rešitve vaj.

Pregled vsebine:

Part I – Concise Grammar Revision and Exercises

  1. Auxiliary and Full Verbs • 2. Questions with LIKE • 3. Table of Tenses • 4. Passive Voice • 5. Causative HAVE • 6. Modal Verbs • 7. IF-clauses • 8. Wishes • 9. Non-finite Forms • 10. Relative Clauses • 11. Indirect Questions • 12. Reported / Indirect Speech • 13. Sentence Transformations Part II – Matura Exercises

  2. Gap-fill (verb forms) • 15. Gap-fill (functional words) • 16. Multiple-choice Exercises • 17. Cloze Tests (vocabulary) • 18. Word Formation • 19. List of Irregular Verbs

  3. Key to Exercises