GOZD LAHKO ŽIVI BREZ ČLOVEKA, LJUDJE NE MOREJO BREZ GOZDA

Raba in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov do danes
Velikost:
17 x 24 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
224
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616142229
Prodajna koda:
8036
Cena:
28,00 €

V monografiji so zbrana zanimiva, pogosto kar presenetljiva dejstva o rabi gozdov, ki pričarajo speminjajoč se odnos med človekom in gozdom. Delo bo dobrodošlo za gozdarsko strokovno in tudi širšo javnosti. Iz vsebine je mogoče izluščiti tudi sporočila za sedanji čas. Tako je mogoče zaključiti, da je treba spremembe rabe gozdov in gospodarjenja z njimi presojati v sklopu tedanjih in kakor sedanjih družbenih in gospodarskih razmer, če želimo resnično razumeti prejšnje rabe. Človekov spomin je kratek, krajši od spomina gozda. Vsebina monografije nas opominja, kako raznovrstna, pogosto intenzivna ali kar uničujoča je bila raba gozdov. Poučno je tudi spoznanje, kako si gozd po prenehanju (neustrezne) rabe opomore, ponekod sam, drugod pa s pomočjo gozdarjev ...