TRPELI SO NAŠI GOZDOVI

Slovenski gozd in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svetovni vojni
Velikost:
16,5 x 24 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
328
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616433570
Prodajna koda:
8007
Cena:
21,00 €

Knjiga je plod obsežnega in zahtevnega raziskovanja o dogajanju s slovenskimi gozdovi po drugi svetovni vojni. Avtor se je spoprijel z izredno zahtevno nalogo, raziskal je arhivsko gradivo in kritično razmišljal o dogajanju na povezavi gozd človek na območju Slovenije. Pogled v zgodovino pove, kaj se je dogajalo z gozdom in kakšen je človek po naravi, ki se le občasno strezni in preneha uničevati naravo.

Večina knjige seveda obravnava prvo desetletje po drugi svetovni vojni. Ta čas lepo opredeli navedek iz govora ministra za gozdarstvo in lesno industrijo Toneta Fajfarja, ki je leta 1948 v Ljudski skupščini LR Slovenije tako dramatično nagovoril poslance: »Tovariši poslanci. Gozdarstvo in lesna industrija pomenita v naši republiki v neki meri najvažnejšo panogo našega gospodarstva. Pretežni del slovenske zemlje je prekrit z gozdovi. Od tega je danes 28 % v državni, 72 % v zasebni in deloma zadružni lasti. Les zavzema v celotnem izvozu Slovenije okrog 80 %. ... Obseg naše eksploatacije je prilagojen potrebam izvoza in notranje porabe. Poskusi držav ljudske demokracije, da nam spodnesejo izgradnjo petletke, nas silijo k povečanju deviznih sredstev posebno za intenzivnejšo izgradnjo naše težke industrije. Zaradi tega leži na gozdarstvu in lesni industriji posebna in izredna odgovornost za zagotovitev sredstev v petletki.«

In tako so slovenski gozdovi v prvem desetletju po vojni pravzaprav solidarno delili usodo s Slovenci.