FRANC PEDIČEK, SLOVENSKI PEDAGOG

Velikost:
17,5 x 24,2 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
376
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616746663
Prodajna koda:
8047
Cena:
29,00 €
Akcijska cena:
15,00 €

Knjiga je posvečena preminulemu slovenskemu pedagogu dr. Francu Pedičku. Sestavljena je iz štirih vsebinskih sklopov. V prvem delu z naslovom PEDIČKOVO BERILO so izbrani odlomki iz knjig Franca Pedička, pogovori s Francem Pedičkom ter nekaj njegovih pisem prijateljem. Drugi del ima naslov SLEDI FRANCA PEDIČKA NA STROKOVNEM PODROČJU. V tem delu so prispevki 16 avtorjev, ki obravnavajo pomen in prispevek Franca Pedička na področju pedagogike. V tretjem delu BESEDILA O FRANCU PEDIČKU so zapisi 7 avtorjev ter utemeljitve pomembnih priznanj, ki so mu bila podeljena. Zadnji del SREČANJA IN SPOMINI prinaša zapise 12 avtorjev. Na koncu knjige sta recenziji Barice Marentič Požarnik in Janeza Bečaja. Knjiga ima tudi ločeni stvarno in imensko kazalo. FRANC PEDIČEK je bil rojen 13. 7. 1922 v Malečniku (Sv. Peter) pri Mariboru. Obiskoval je klasično gimnazijo v Mariboru in Ljubljani ter leta 1942 maturiral. Leta 1949 je diplomiral iz pedagogike in filozofije s psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani; tam je leta 1965 tudi doktoriral iz pedagoške znanosti. Bil je učitelj psihologije in filozofije na različnih ljubljanskih gimnazijah (1949–1961). V letih 1962–1967 je bil docent in izredni profesor za psihološko-pedagoške predmete na Visoki šoli za telesno kulturo (današnja Fakulteta za šport). V drugi polovici šestdesetih in v začetku sedemdesetih let je predaval o šolskem svetovalnem delu na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani in bil profesor za psihološko-pedagoške predmete na Akademiji za glasbo in Akademiji za likovno umetnost. Od leta 1968 pa do svoje smrti (2008) je bil raziskovalec na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, vmes je bil tudi direktor inštituta in predsednik Zveze pedagoških društev Slovenije (1969–1972). Njegova bibliografija vsebuje več kot štiristo enot: raziskovalna poročila, razprave, študije, članke. Omenimo nekatere samostojne publikacije: O avtoriteti staršev (1959); Kaj pomeni danes vzgajati – motnje otrokove duševnosti (1959); Puberteta – drugo rojstvo (1966); Svetovalno delo in šola (1967); Mladostnikovo vedenje (1968); Mladostnikove zadrege (1968); Midva (1969); Pogledi na telesno vzgojo, šport in rekreacijo I–III (1970); Vozli družinske vzgoje (1971); Delovanje šolske svetovalne službe v osnovni šoli (1972); Usmerjanje v vzgoji in izobraževanju (1985); Centri usmerjenega izobraževanja (1988); Prispevki za teorijo terminologije v znanosti (1990); Edukacija danes (1994); Iz vodnjaka spominov (2004) in Moja hoja za pedagogiko 1950–2000 (2006). Po njegovi smrti je izšla knjiga Razklani čas (2010). Bil je tudi urednik zbornikov Osnovna šola na Slovenskem 1969–1970 (1971); Drugi posvet slovenskih pedagogov (1972); Terminologija v znanosti (1984) in Pedagogika danes (1992).