PRAKTIČNI POUK 2

Delovni zvezek za praktični pouk kvantitativne analize v 2. letniku srednjega kemijskega strokovnega izobraževanja
Velikost:
21 x 29,7 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
72
Vezava:
spiralna vezava
ISBN:
9789616433433
Prodajna koda:
3005
Cena:
4,90 €

Delovni zvezek PRAKTIČNI POUK 2 obsega naslednja poglavja:

  1. Laboratorijski šolski red
  2. Kvantitativna analiza
  3. Gravimetrične analize
  4. Volumetrične analize
    Nevtralizacijske titracije
    Redoks titracije. Je pripomoček za uporabo pri praktičnem pouku v 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja za poklic kemijskega tehnika.

Bil naj bi tudi za zgled pisanja dnevnika. Pisanje dnevnika je v sodobnem delu v laboratorijih, ki se borijo za priznanje dobre laboratorijske prakse (GLP), izredno pomembno.