KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3

Naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol
II. prenovljena in razširjena izdaja
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
dva zvezka, 148 + 168
Vezava:
broširano
ISBN:
9789617024104
Prodajna koda:
3027
Cena:
18,90 €

"Zbirka nalog »Kemijo razumem, kemijo znam 3« podpira srednješolski učbenik »Kemija, Snov in spremembe 3«. Zasnovana je kot delovni zvezek -- s prostorom za vpisovanje rešitev. Zaradi tega je zbirka nalog sicer obsežnejša, a hkrati dijaku omogoča boljši pregled osvojenega znanja in mu pomaga k sistematičnemu doseganju učnih ciljev.

Zbirka nalog je urejena v dveh zvezkih. V vsakem zvezku je snov razdeljena na tri poglavja, ki se delijo na manjše enote. Na začetku enot, pa tudi pred nekaterimi nalogami, je napisan povzetek temeljnih znanj, ki so potrebna za uspešno reševanje nalog. Znotraj večine enot so naloge organizirane v manjše sklope. Pred vsakim sklopom nalog je izpisan Standard znanja oz. cilj, ki ga želimo doseči z reševanjem nalog.

Druga, prenovljena in razširjena izdaja vsebuje več kot 1.000 raznovrstnih nalog. Mnoge naloge so urejene v preglednice oz. imajo več podvprašanj ali primerov, zato je število vseh zastavljenih vprašanj bistveno večje. Na ta način je omogočeno utrjevanje osvojenega znanja, obenem pa se tudi učinkovito izrablja dragoceni prostor.

Naloge si načrtno sledijo od lažjih k težjim in so primerne za širok krog gimnazijcev in dijakov srednjih strokovnih šol. Z zvezdico so označene zahtevnejše naloge, pa tudi naloge, ki sicer niso težke, a so v skladu z učnim načrtom za gimnazijo uvrščene med t.i. »posebna znanja« ali pa presegajo raven »splošnega znanja« in so opredeljene kot »dodatna znanja«.

Na koncu vsakega zvezka so tudi rešitve vseh nalog. Nekatere naloge so že rešene, ob rešitvi pa je napisano tudi kratko pojasnilo, s katerim si dijaki lahko pomagajo pri razumevanju oz. reševanju naslednjih nalog.

»Kemijo razumem, kemijo znam 3« je zbirka nalog, ki nima namena zgolj preverjati znanja, temveč ga skuša predvsem graditi. "