METAFORA IN KONTEKST

Velikost:
16,8 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
184
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616006347
Prodajna koda:
9701
Cena:
11,50 €

Kategorialna napaka ali vrstna nepravilnost se pojavi v izrazu tedaj, ko termin t spremeni t' v skladu s skladenjskimi pravili jezika, ta dva termina pa sta povezana z nezdružljivima vrstama bitnosti. Kategorialno napako so filozofi pogosto uporabili kot podlago za trditve, /,(i zadevajo relacije med temeljnimi vrstami predmetov v svetu. Vrstno nezdružljivost med posameznimi predikati pogosto navajajo kot dokazno gradivo za eksistenco temeq'nih ontoloških meja med različnimi razredi bitnosti. Mnogi filozofski dokazi, ki zadevajo ontološki status določenih vrst bitnosti, so bili oblikovani v okviru trditev o vrstni pravilnosti posameznih predikacij.

Skratka, metafora z uporabo »kategorialne napake« pravzaprav načenja težko rešljiva jezikovna in, naposled, tudi ontološka vprašanja. Metafora zastavlja vprašanje, zakaj naj bi se nam zdelo racionalno, da imamo besede, ki klasificirajo in individuirajo stvari na običajen, ne pa na kak drug način. Gre za tako imenovano vprašanje, kako delimo, r zločujemo bitnosti v svetu. Vprašanje zadeva racionalni temelj za običajne klasifikacijske in individuacijske funkcije splošnih besed. Metafora potemtakem zastavlja vprašanje o racionalnem temelju za to, da imamo določene vrste splošnih besed (morfemov), ne pa drugih. Zq.kaj, n primer, naj bi imeli besedo za zelene stvari, ne pa besede za stvari, ki so ali zelene ali okrogle?

ZADNJI IZVODI!