IZVOR SLOVENCEV IN DRUGIH EVROPEJCEV

Tretja, predelana izdaja
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
144
Vezava:
broširano
ISBN:
9789617024135
Prodajna koda:
8065
Cena:
17,90 €

Zadnjih trideset let spet potekajo razprave o tem ali smo Slovenci na svojih ozemljih prvotni prebivalci ali pa so se naši predniki priselili sem izza Karpatov v 6. stoletju. Take razprave niso nekaj novega, saj so potekale že v 19. stoletju in so izzvenele po 1. svetovni vojni. V začetku prejšnjega tisočletja so nedvoumno vedeli, da živimo Slovenci na svojih ozemljih že od nekdaj in to vedenje se je nadaljevalo do prevlade naselitvene teorije v akademskih krogih. Domneva o kasnem prihodu z vzhoda se je pojavila pred okoli 500 leti ob tedanjem razumevanju antičnih spisov in so jo počasi razvijali do trditve o prihodu iz Pripjatskih močvirij. Že pred tridesetimi leti so tvorci Venetske razlage o izvoru Slovencev pokazali, da je razlaga o prihodu izza Karpatov le domneva, ki nima neposredne opore v znanih virih in temelji le na razlagah nekaterih opisov dogajanj v nekaterih virih. Nasprotno pa da ima védenje o prvobitnosti Slovencev neposredne podatke v zgodnjih virih.

V zadnjih letih so razvili genetske raziskave kosti in zob iz arheoloških najdišč ter na podlagi rezultatov genetskih raziskav sedanjih in takratnih ljudi razvili novo vejo genetike – DNK rodoslovje, katere rezultati dajejo podatke, ki v mnogočem pojasnjujejo izvor raznih evropskih ljudstev, njihove selitve in razvoj. Ti podatki pojasnijo veliko doslej neznanih ali spornih stvari in temu je posvečen del te knjige. Ob tem se lahko vprašamo, ali so morda naši zgodovinarji, ki zagovarjajo domnevo o zgodnjesrednjeveškem prihodu naših prednikov izza Karpatov, zgrešili poklic, jim bije zadnja ura, jih čaka propad?

Nikakor!

Čaka jih le nujnost opustitve preživelih paradigem in zamenjave z novimi, boljšimi ter da bi prevzeli vodenje sinergističnega interdisciplinarnega vrednotenja podatkov, ki jih dajejo druge znanstvene discipline. In to ne na podlagi zastarelih razlag kot dosedaj, temveč dosledno na podlagi podatkov.