IZBRUH RANJENE TIŠINE - ESPLOSIONE DEL SILENZIO FERITO

Horde pred vrati - Orde ante portas
Velikost:
14 x 20 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
96 strani
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616433358.0
Prodajna koda:
9037
Cena:
18,90 €

Pesniške izpovedi Iva Petkovška, zobozdravnika, slikarja in misleca, rojenega v Trstu, zajemajo v glavnem štiri tematska izhodišča.

Prvo poudarja dušo, ki je svet polnega, z atributi človeškosti, izročili preteklih življenj, znanj in spoznanj, z vero(vanji) zaznamovanega pričevalca. V zibko so mu položena znamenja, 'zakramenti', atributi, ki označujejo pleme, narod, meje maternega jezika, s katerim se istoveti in v katerem se polnokrvno izraža. Tako v preozke etnične meje ujeto telo, sili in kipi iz fizične ječe, v kateri ječi, trpi in hlepi po širjavah sveta in misli. Klasična človeškost je okronana z dušo. Pesnik se loti temeljnega vprašanja bivanja in smisla.

Druga izpovedna plast zajema agonijo nemočnega človeka, pahnjenega v absurde pohlepa, brzine, tehnizacije in robotizacije, v potrošniško zasužnjevanje 21. stoletja.

Tretja izpovedna plast je zatekanje v ljubezen in nežnost, ki sta rešiteljici. Avtor donkihotsko razkrinkava nesmisle, igre velikih proizvajalcev novih reči s čredami kupcev; pesem se prevesi v sarkazem, ironijo, satiro.

Četrta, usodno označujoča prvina teh izpovedi, zadeva izvor, rod, jezik in (izgubljeno) občutenje domovine.

Paleta besed ostaja v miselnem, čustvenem, poetičnem svetu, neskončno svobodna, a vendar v ječi govorečega telesa. Svobodna duša.

La confessione poetica di Ivo Petkovšek dentista, pittore e pensatore, si esplica in questa raccolta in quattro temi principali.

Il primo tema mette l’accento sull’anima, che rappresenta un mondo caratterizzato dagli attributi dell’umanità, dalle tradizioni delle vite passate, dalla sapienza e conoscenza, testimone segnata dalla fede. Nella culla dell’artista gli vengono posti i segni, i »sacramenti«, che caratterizzano la stirpe, il popolo ed i confini della lingua materna, con la quale si identifica e si esprime in modo naturale. In questo modo il corpo, costretto dai confini etnici troppo stretti, straripa dalla prigione fisica, nella quale geme, si dispera e brama la vastità del mondo e del pensiero. È l’umanità classica coronata dall’anima. Il poeta si dedica al quesito principale ovvero al senso della vita.

Il secondo tema tratta dell’agonia dell’uomo impotente di fronte alla cupidigia, all’esagerata velocità, all’estremizzazione tecnologica ed alla robotizzazione inarrestabile che prevalgono nella società di consumo prepotente del 21 secolo.

Il terzo tema rappresenta il desiderio del poeta di rifugiarsi nei salvifici amore e tenerezza. Svela donchisciottescamente gli intrallazzi senza senso, i giochi dei grandi produttori di cose nuove da desiderare, gli aneliti delle greggi numerose delle persone umane condannate all’acquisto, e la poesia prende toni sarcastici, ironici, satirici.

Il quarto tema illustra l’origine, la genesi, la lingua e la sensazione della (persa) patria. La paletta delle parole rimane nel mondo della poetica del pensiero e dell’emozione, infinitamente libera, ma contemporaneamente costretta nella prigione del corpo parlante. Anima libera.