SANSKRT IN SLOVENŠČINA - Poljudni pojasnilno primerjalni zgodovinski besednjak

IL SANSCRITO E LA LINGUA SLOVENA - Dizionario comparativo storico popolare
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
152
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616433563
Prodajna koda:
7049
Cena:
21,00 €

V tem dvojezičnem besednjaku skuša avtor pritegniti pozornost bralcev do velikih podobnosti, ki izstopajo v primerjanju slovenskih besed s sanskrtskimi (in akadskimi). To dejstvo nam predoča tudi možnost prepleta med starimi kulturami, ki se izraža zlasti v prazgodovinski Evropi. Avtor razmišlja tudi o raznih mitoloških in zgodovinskih prepričanjih.

In questo dizionario bilinguale l'autore cerca di attirare l'interesse dei lettori sulle similitudini, che saltano agli occhi, comparando parole sanscrite con certe slovene. Questo fatto cerca di farci intravedere il possibile intraccio tra antiche culture, che si sarebbe verificato in tempi preistorici in Europa. Infine l'autore teorizza su alcuni miti ed avvenimenti storici.