ZAPESTNICA PRIJATELJSTVA

Velikost:
20,5 x 28,6 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
40
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616746823
Prodajna koda:
5040
Cena:
13,50 €
Akcijska cena:
5,00 €

Pravljica je seveda namenjena mlajšim bralcem, a s svojo prodorno sporočilnostjo in hudomušnim humorjem se nedvomno dotakne tudi odraslega bralca. Pripoved je preplet dogajanja v vzporednih svetovih: na morskem dnu - domišljijskem globokomorskem svetu, kjer se odvija velika večina dogajanja in na morski obali - v stvarnem svetu.

Morsko dno je prikazano kot vzporedni svet, kjer veljajo posebni, od sveta v katerem živimo, drugačni zakoni. Morjani, kakor so poimenovani prebivalci morskega sveta imajo posebne merske enote, prav tako drugače pojmujejo čas; ure zamenjajo zamahi repa morskega psa. Življenje Morjanov je v temeljnih potezah sicer podobno življenju v stvarnem svetu, prav tako se ti v nekaterih stvareh zgledujejo po zemljanih, občudujejo njihove stvaritve in jih tudi sami simulirajo v svojem podvodnem svetu. Tako kraljevič v podvodnem svetu, pod vplivom lepega vrta, ki ga je videl v zemeljskem svetu, tudi sam predlaga ureditev vrta, ki bo krasil palačo kraljeve družine. Ko je vrt končan kralj v njem pogreša prisotnost milozvenečih glasov morskih deklic. V ta namen pozove morske deklice podvodnega sveta na dvor, kjer bo med vsemi izbral tisto, ki ima najlepši glas.

Med morskimi deklicami, ki se potegujejo za častno mesto pevke v grajskem vrtu je tudi pogumna in nič kaj sramežljiva morska deklica Oli. Ta se izbora udeleži, kljub temu, da ni pevsko nadarjena, celo še več; je popolnoma brez posluha. Ima pa neverjeten čut in spretnost za oblikovanje nakita, kar se kaže v nenavadnih okraskih, ki ji lepšajo podobo. To na dvoru opazi kraljica in jo nemudoma zaposli kot dvorno izdelovalko nakita. Da bi zadostila velikim potrebam po nakitu se pogumno odpravi tudi na morsko obalo, da bi našla potrebno gradivo - školjčne in polžje lupinice, s katerimi bi tudi v prihodnje lahko izdelovala dovolj nakita za kraljevo ženo in ostale prebivalke palače v podvodnem svetu.

Pri njeni odpravi v stvarni svet, so ji v veliko oporo morske živali, tu pride do izraza pomen in vrednost skupinskega dela in dragocenost izkušnje. Na morski obali doživi nenavadno srečanje, seznani se s človekovim najboljšim živalskim prijateljem - psom in njegovim lastnikom - dečkom Domnom. Med njima se splete posebna naveza, eden drugega poučita o razmerah v svetovih v katerih živita. Čeprav sta iz različnih svetov, postaneta prijatelja in Domen v znak naklonjenosti morski deklici podari zapestnico prijateljstva.

Zapestnica prijateljstva je za mladega bralca zelo dobrodošlo branje, s svojo pravo mero didaktične note, humornih vložkov, celovitega slikanja glavne junakinje, njenega potovanja in dobro zasnovane pripovednega besedila. Motiv prestopanja meja svetov - v tem primeru morskega in zemeljskega sveta, lahko tudi simbolično interpretiramo kot prikaz odraščanja, bogatitve obzorja vedenja in soočanje z novimi, še nepoznanimi življenjskimi izkušnjami. Olina neustrašna želja po spoznavanju novega, iskanju in njena mladostniška moč, dajeta zgodbni poseben pečat. Ob sklepu dogajanja, se Oli vrača na morsko dno, z novo življenjsko izkušnjo in novim zaletom.

Pripoved vključuje tudi izredno dobrodošlo in perečo okoljsko tematiko, povezano s stvarnim obstojem školjčišča v Ankaranu, ki se krči in umika pristanišču, ki se širi in širi. Pripoved tako zelo nevsiljivo, preko domišljijske pripovedi, opozarja mladega bralca na zaveden in odgovoren odnos do narave in njenih dobrin.