(XIII.) ZBORNIK KONFERENCE IZVOR SLOVENCEV (2014)

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ORIGIN OF EUROPEANS
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
144
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746816
Prodajna koda:
8053
Cena:
21,00 €
Akcijska cena:
10,00 €

Iz kratkega pregleda piscev, ki so v 19. stoletju iskali in dokazovali izvor Slovencev v starem veku je razvidno, da je bilo vedenje, da smo Slovenci staroselci, splošno razširjeno in priznano. Od domačih piscev so bili to Matevž Ravnikar Poženčan, Davorin Trstenjak in Peter Hicinger, od tujih Jurij Venelin. Po prvi svetovni vojni seje to znanje začelo izgubljati in so ga gojili le redki posamezniki.

Ponovno je spodbudil raziskovanje na tem področju pater Ivan Tomažič leta 1981 z ustanovitvijo Sklada za pospeševanje raziskovanja in uveljavitve slovenske zgodovine. Najprej v sestavkih, pozneje pa v knjigah je skupaj z dr. Joškom Šavlijem in akademikom Matejem Borom odkrival zamolčano zgodovino in širil vedenje o naših prednikih. Krog domačih in tujih raziskovalcev seje širil in njihovo delo so od leta 2001 nadaljevali nosilci in sodelavci projekta Korenine slovenskega naroda.

Poleg njih seje v tem času širilo tudi število posameznikov in drugih skupin, ki so raziskovale in objavljale dela iz naše davne preteklosti. Z lažjim dostopom do virov in literature, ki jo omogočajo novi mediji, je dostopnih tudi vedno več podatkov, s tem pa postaja zahtevnejše analiziranje in sintetiziranje gradiva. Možnosti za nova odkritja iz lastnih pobud posameznikov in skupin je torej še veliko.

Based on the list of 19th century authors who researched Slovenian antiquity - it is self evident that the witnesses in the region recognized the fact that Slovenes were the autochthonous people in Slovenia and proximal lands. The presence of Slovenes was recognized and routinely acknowledged. Among such authors were Matevž Ravnikar Poženčan, Davorin Trstenjak and Peter Hicinger, as well as the Russian Yure Venelin. After WWI (i.e. after 1918) this knowledge was gradually forgotten and only few individuals entertained it.

The research was resurrected by the Rev. Ivan Tomažič in 1981 with the establishment of the fund »Foundation for the Advancement of Research and Promotion of Slovenian History«. At first I. Tomažič and Dr. Joško šavli published a few papers, then Tomažič expanded the project to books in collaboration with Dr. Joško Šavli and the academician Matej Bor. He and his colleagues rediscovered the History (and Prehistory) of the Slovenian People and disseminated the findings about their ancestors. Other Slovene and foreign scholars gravitated to the project and from 2001 the flow of ideas flourished under the heading »Origin of Slovenes«.

Other groups and individuals began to emulate and expand the work of Bor, Tomažič and Šavli. Under their guidance or independently this spawned many publications. New media and technology provide easier exchange of ideas and access to sources of publication. Thus there are ever more sources of raw data and more data processing and synthesis is demanded. There are many more possibilities for research teams and/or individuals to contribute significantly to this movement.