KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1

Naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednjih šol
II. prenovljena in razširjena izdaja po učnem načrtu iz leta 2008
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
168
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746861
Prodajna koda:
3025
Cena:
14,50 €

Značilnosti zbirk nalog KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, 2 in 3

Zbirki nalog »Kemijo razumem, kemijo znam 1« in »Kemijo razumem, kemijo znam 2« sta po zasnovi podobni zbirki nalog »Fluor ni flour«, a temeljito prenovljeni in nadgrajeni. Zbirka nalog »Kemijo razumem, kemijo znam 3« pa nadomešča zbirko nalog »Anenin«. Glede na predhodnico je prav tako temeljito prenovljena in nadgrajena.

Poleg prilagoditve posodobljenemu učnemu načrtu smo prenovili tudi oblikovne podobe knjig. še več sprememb pa je v metodičnem in vsebinskem pogledu.

Naloge so znotraj posamezne enote združene v manjše sklope nalog. Pred vsakim sklopom nalog je izpisan Standard znanja oz. cilj, ki ga želimo doseči z reševanjem nalog.

Naloge si načrtno sledijo od lažjih k težjim. Uporabili smo najboljše naloge iz zbirk nalog »Fluor ni flour« ter »Anenin«, manj uporabne naloge pa smo nadomestili z drugimi, novimi nalogami. V skladu s prenovljenim učnim načrtom je zmanjšan delež računskih nalog. Bistveno več je nalog polodprtega tipa.

Ob nalogah je omogočen tudi prostor za vpisovanje rešitev in odgovorov, računske naloge pa dijaki rešujejo v svoje zvezke.

Na začetku vseh enot so navedena osnovna teoretična znanja. Pred računskimi nalogami so demonstracijsko rešeni primeri. Naloge, ki posegajo v »posebna znanja«, so posebej označene.

Prepričani smo, da zbirke nalog »Kemijo razumem, kemijo znam« prispevajo k boljšemu razumevanju in s tem tudi k boljšemu znanju kemije naših dijakov. Skupaj z učbeniki SNOV IN SPREMEMBE tvorijo didaktično celoto.

Zbirke nalog KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM so oblikovane kot delovni zvezki in predstavlja kakovostni skok naprej pri poučevanju kemije v šolah.

Zbirka nalog KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1 je namenjena dijakom 1. letnika gimnazije in je usklajena z novim učnim načrtom.

Oblikovana je kot delovni zvezek in razdeljena na enaka poglavja in enote kot v učbeniku »Kemija, snov in spremembe 1«, kar omogoča sočasno uporabo zbirke nalog in učbenika.

V zbirki je več kot 500 raznovrstnih nalog. Mnoge naloge so urejene v preglednice ali pa imajo več podvprašanj oz. primerov.

Na koncu knjige so tudi rešitve vseh nalog.

Druga prenovljena in razširjena izdaja ima 16 strani več kot prva izdaja.

Poleg dodatnih nalog je knjiga tudi vsebinsko posodobljena in oblikovno prenovljena.