Svet kemije 9

PRELISTAJ VSEBINO

OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE

Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole
II. izdaja po učnem načrtu iz leta 2011
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
152
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746694
Prodajna koda:
1522
Cena:
13,90 €

Delovni zvezek OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE je razdeljen na poglavja in vsebinske sklope na enak način kakor učbenik, kar omogoča njuno sočasno uporabo pri pouku.

Na začetku vsakega vsebinskega sklopa je posebej izpisan učni cilj, ki ga preverjajo naloge. Učni cilji so povzeti po operativnih ciljih novega učnega načrta za kemijo.

Znotraj vsakega vsebinskega sklopa si naloge sistematično sledijo glede na vsebino in težavnost. Težje naloge so ob koncu posameznega vsebinskega sklopa in so posebej označene. Te naloge so primerne za bolj motivirane učence, ki imajo radi izzive.

Na koncu vsakega poglavja je poseben sklop nalog »Preverim svoje znanje«, v katerem so naloge točkovane in tako omogočajo izvedbo učinkovitega preizkusa znanja pred ocenjevanjem.

V delovnem zvezku je več kot 500 raznovrstnih nalog in vprašanj. Veliko število raznovrstnih nalog omogoča učencem, da pridno gradijo in utrjujejo svoje znanje. Nalog je vsekakor dovolj tudi za najbolj pridne učence.

Naloge so raznovrstne težavnosti; od najbolj preprostih, ki zahtevajo le enostavno reprodukcijo naučenega, do zahtevnejših, ki zahtevajo sintezo znanja.

Veliko je vključenega slikovnega gradiva: skic, risb, modelov, diagramov. Nekaj nalog je strukturiranih v preglednice, kar omogoča učinkovito utrjevanje predelane snovi.

Nekaj nalog vključuje tudi rešen primer, kar omogoča razumevanje in reševanje tudi dijakom, ki slabše razumejo navodila nalog. Na koncu delovnega zvezka so rešitve vseh nalog.