Svet kemije 8

PRELISTAJ VSEBINO

OD ATOMA DO MOLEKULE

Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole
II. izdaja po učnem načrtu iz leta 2011
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
128
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746564
Prodajna koda:
1511
Cena:
13,50 €

Vsebine, ki so v skladu z učnim načrtom opredeljene kot izbirna znanja, so posebej označene. Na koncu vsakega poglavja je povzetek obravnavane snovi, ki mu sledi večje število vprašanj za preverjanje in utrjevanje znanja. Na koncu učbenika je slovarček, s katerim si lahko učenci hitro pomagajo pri razumevanju pojmov. Na vsaki strani so posebej navedeni ključni pojmi. Pomembni pojmi in ugotovitve so predstavljeni v obliki vprašanj in odgovorov. Na zaključku vsakega tematskega sklopa so izpisana bistvena spoznanja. Večina besedila je urejena v dveh stolpcih; v glavnem stolpcu je razloženo bistvo obravnavane snovi, v stranskem stolpcu pa se nahajajo zanimivosti, opombe in večina slikovnega gradiva. Besedilo je napisano v preprostem in razumljivem jeziku, zahtevnejši pojmi pa so posebej pojasnjeni. Posebna pozornost je namenjena povezovanju kemije z vsakdanjim življenjem. Velik poudarek je na vizualizaciji delcev. Mnoge snovi so predstavljene s krogličnimi oz. kalotnimi modeli. Precej je fotografij in drugega slikovnega gradiva. _Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 148. seji dne 19. 4. 2012 s sklepom št. 6130-1/2012/60 potrdil knjigo_ »SVET KEMIJE, OD ATOMA DO MOLEKULE« _kot učbenik za pouk kemije v 8. razredu osnovne šole._