STIČIŠČE 7

Matematični učbenik za 7. razred osnovne šole
II. izdaja po učnem načrtu iz leta 2011
Velikost:
21 x 29,7 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
Učbenik 320; Rešitve 144
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746731
Prodajna koda:
1053
Cena:
23,90 €

Lastnosti in prednosti učbenikov STIČIŠČE

 • V eni knjigi prinašajo vso predpisano snov.
 • So samozadostni: ne spremlja jih niti delovni zvezek niti zbirka nalog.
 • Ob učenju novih vsebin neposredno in posredno prispevajo k razvoju logičnega in kritičnega mišljenja.
 • Imajo enotno didaktično zgradbo. Vsako poglavje je zaključena vsebinska enota, ki je razdeljena na razdelke z jasno poimenovanim didaktičnim pomenom:

 • PONAVLJANJE – obsega ponovitev že znane snovi iz prejšnjih let, na kateri se gradi nova snov.

 • SPOZNAVANJE – v zaporednih razdelkih, ki so zaključene celote, prinaša vso snov iz poglavja: razlago, rešene zglede.
 • UTRJEVANJE – prinaša skrbno izbrane naloge za utrjevanje snovi na treh ravneh zahtevnosti iz vseh razdelkov poglavja.
 • PREVERJANJEosvojenega znanja se deli na dva dela:
 • a) VEM IN ZNAM – teoretično preverjanje in
  b) DO MEDALJ – praktično preverjanje s tremi preizkusi. Snov je podana SISTEMATIČNO, MATEMATIČNO KOREKTNO.

RAZLAGA je prilagojena razvojni stopnji učencev in upošteva zadnje izsledke sodobnega poučevanja.

V učbenikih je uporabljeno le PRIZNANO MATEMATIČNO IZRAZOSLOVJE.

Vsebina učbenikov povezuje matematiko z vsakdanjim življenjem.

Naloge so namenjene utrjevanju in razmišljanju. Po zahtevnosti so razvrščene in ločene na:

 1. PREPROSTE NALOGE, ki so zeleno obarvane,
 2. ZAHTEVNE NALOGE, ki so modro obarvane,
 3. ZAHTEVNEJŠE NALOGE, ki so rdeče obarvane. Učbenik ob uporabi Stičišča v slikah omogoča učencem, da se sproti učijo, kako oblikovati svoje preglednejše zapiske, ki bistveno pripomorejo k njihovemu znanju.

Didaktične komplete Stičišče je pripravila mag. Milena Strnad, ki sodi med vodilne avtorje matematičnih učbenikov pri nas. Pri Stičišču 5 in 6 ji je kot soavtorica pomagala Milena Štuklek. • Pri pripravi učbenikov so kot recenzenti sodelovali priznani strokovnjaki in praktiki: prof. dr. Neža Mramor Kosta, prof. dr. Mihael Perman, dr. Amalija Žakelj, Alenka Balon, Mojca Dremelj Blažon, Dragica Kranjc, Alberta Bunderla, Nives Zavodnik, Vesna Harej, Milena Štuklek. • Vsa besedila sta jezikovno pregledali mag. Breda Sivec in Danijela Čibej, prof. • Učbenike umetniško bogatijo ilustracije akademskih slikarjev Matjaža Schmidta, Dušana Kluna in Cirila Horjaka.

Vsebina učbenika STIČIšČE 7

 • Uvodno poglavje
 • Deljivost naravnih števil
 • Orientacija. Prostorske predstave
 • Ulomki
 • Preslikave v ravnini
 • Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
 • Dvojice kotov
 • Množenje in deljenje racionalnih števil
 • Odstotki. Odstotni račun
 • Trikotniki
 • Količine. Priprava na funkcijo
 • štirikotniki
 • Obsegi in ploščine
 • Stvarno kazalo

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je n**a 147. seji dne 2. 2. 2012 s sklepom št. 6130-1/2012/17 potrdil knjigo *»STIČIŠČE 7, Matematični učbenik za 7. razred osnovne šole«* kot učbenik za pouk matematike v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja.