STIČIŠČE 5

Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole
II. izdaja po učnem načrtu iz leta 2011
Velikost:
21 x 29,7 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
Učbenik 264; Rešitve 96
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746946
Prodajna koda:
1051
Cena:
22,90 €

Lastnosti in prednosti učbenikov STIČIŠČE

 • V eni knjigi prinašajo vso predpisano snov.
 • So samozadostni: ne spremlja jih niti delovni zvezek niti zbirka nalog.
 • Ob učenju novih vsebin neposredno in posredno prispevajo k razvoju logičnega in kritičnega mišljenja.
 • Imajo enotno didaktično zgradbo. Vsako poglavje je zaključena vsebinska enota, ki je razdeljena na razdelke z jasno poimenovanim didaktičnim pomenom:

 • PONAVLJANJE – obsega ponovitev že znane snovi iz prejšnjih let, na kateri se gradi nova snov.

 • SPOZNAVANJE – v zaporednih razdelkih, ki so zaključene celote, prinaša vso snov iz poglavja: razlago, rešene zglede.
 • UTRJEVANJE – prinaša skrbno izbrane naloge za utrjevanje snovi na treh ravneh zahtevnosti iz vseh razdelkov poglavja.
 • PREVERJANJEosvojenega znanja se deli na dva dela:
 • a) VEM IN ZNAM – teoretično preverjanje in
  b) DO MEDALJ – praktično preverjanje s tremi preizkusi. Snov je podana SISTEMATIČNO, MATEMATIČNO KOREKTNO.

RAZLAGA je prilagojena razvojni stopnji učencev in upošteva zadnje izsledke sodobnega poučevanja.

V učbenikih je uporabljeno le PRIZNANO MATEMATIČNO IZRAZOSLOVJE.

Vsebina učbenikov povezuje matematiko z vsakdanjim življenjem.

Naloge so namenjene utrjevanju in razmišljanju. Po zahtevnosti so razvrščene in ločene na:

 1. PREPROSTE NALOGE, ki so zeleno obarvane,
 2. ZAHTEVNE NALOGE, ki so modro obarvane,
 3. ZAHTEVNEJŠE NALOGE, ki so rdeče obarvane. Učbenik ob uporabi Stičišča v slikah omogoča učencem, da se sproti učijo, kako oblikovati svoje preglednejše zapiske, ki bistveno pripomorejo k njihovemu znanju.

Didaktične komplete Stičišče je pripravila mag. Milena Strnad, ki sodi med vodilne avtorje matematičnih učbenikov pri nas. Pri Stičišču 5 in 6 ji je kot soavtorica pomagala Milena Štuklek. • Pri pripravi učbenikov so kot recenzenti sodelovali priznani strokovnjaki in praktiki: prof. dr. Neža Mramor Kosta, prof. dr. Mihael Perman, dr. Amalija Žakelj, Alenka Balon, Mojca Dremelj Blažon, Dragica Kranjc, Alberta Bunderla, Nives Zavodnik, Vesna Harej, Milena Štuklek. • Vsa besedila sta jezikovno pregledali mag. Breda Sivec in Danijela Čibej, prof. • Učbenike umetniško bogatijo ilustracije akademskih slikarjev Matjaža Schmidta, Dušana Kluna in Cirila Horjaka.

Vsebina učbenika STIČIŠČE 5

 1. Urejamo, prikazujemo. Raziskujemo, poročamo
 2. Ulomki kot deli celote
 3. Merimo čas
 4. Raziskuejmo vzorce
 5. Spoznavamo množice
 6. štejemo čez milijon
 7. Seštevamo in odštevamo
 8. Množimo in delimo
 9. Pravokotno in vzporedno. Premice in krožnice
 10. Izrazi in obrazci. Enačbe. Neenačbe
 11. Denar in števila z vejico
 12. Merimo mase, prostornine, dolžine
 13. Liki in telesa
 14. Merimo temperaturo. Spoznamo cela števila
 15. Rešitve razdelkov Do medalj
 16. Stvarno kazalo

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je n**a 145. seji dne 20. 10. 2011 s sklepom št. 6130-1/2011/144 potrdil knjigo *»STIČIŠČE 5, Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole«* kot učbenik za pouk matematike v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja.