PONOVNO DOMOV

Pesmi
Velikost:
13,8 x 21,3 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
96 strani
Vezava:
trda vezava
ISBN:
9789616746588.0
Prodajna koda:
8042
Cena:
16,00 €
Akcijska cena:
5,00 €

... Rustjevo vračanje domov je pomenljivo razmišljanje o človekovi umeščenosti v svet, ki ima določen metaforično tujino in metaforično vrednoten dom. Razseljeni v življenju običajno tavamo in v hrepenenju iščemo poti do ciljev, hkrati pa se usmerjamo k pogosto sanjanim ognjiščem domačij, ki nam nudijo toplino in umiritev. ... Rustjeve pesmi v pričujoči zbirki so v prvi vrsti pesmi o pesniku. ... Rustjevo odzivanje na ogrožujoči ga realni svet je vezano na ustvarjanje trdne notranje idealitete, ki prerašča v dokazovanje lastnih moči in kljubovalnosti. ... V pesmih, ki jih imamo pred sabo, bomo velikokrat zasledili misli o družini, o umeščenosti rodu v tuzemsko življenje in o posledicah naših ravnanj. ... Tudi v pričujočih pesmih bomo začutili ritem, pa tudi rimo, ki sta podrejena nekemu zunanjemu nihanju ali melodiji. Kot bi urejal ritmično strukturo pesmi nek zunanji ritem raperske uglasbitve, kjer je ob menjavanju poudarjenih in nepoudarjenih zlogov pomembno tudi sosledje dolžin posameznih zlogov oziroma samoglasnikov v njih. Melodija, ki jo avtor nezaznavno čuti ob svoji poeziji pa je Rustju dana ali celo prirojena sposobnost »glasbenega čutenja sveta«. To pa je tudi ena od drugačnosti njegovega ustvarjanja, ki nam ponuja tudi drugačno sprejemanje.