OBLIKOSLOVJE

Priročnik z vajam, III. izdaja
Velikost:
23,5 x 16,5 cm
Tisk:
Dvobarvni
Število strani:
320
Vezava:
Mehka
ISBN:
9789617024227
Prodajna koda:
2016
Cena:
15,90 €

Priročnik je sestavljen je iz poglavij, naslovljenih po besednih vrstah: Samostalniška beseda, Pridevniška beseda, Glagol, Prislov, Predlog, Veznik, Členek, Medmet. Znotraj vsakega večjega poglavja so zaradi preglednosti še podpoglavja.

Na začetku vsake jezikovne kategorije je kratka razlaga. Kjer je potrebno, so navedena priporočila in usmeritve, kako si določeno jezikovno pravilo ali posebnost zapomniti. Na primer: kako si zapomnimo pisavo predloga h: predlog h pišemo pred KiloGramom — tj. pred k in g.

Včasih je bilo potrebno poudariti tisto, kar nam v vsakdanjem govorjenju/pisanju povzroča težave (npr. sklanjanje moških imen tipa Marko — Marka in ne Markota).

Za vsako novo jezikovno snovjo je res veliko vaj. Ni potrebno, da rešimo vse, ampak le toliko, da snov znamo. Da lahko svoje znanje preverimo, so dodane rešitve. Ponekod je možnih več pravilnih rešitev – in to je v rešitvah tudi navedeno; vselej pa je podana ena od možnosti.

Tretji izdaji priročnika so na koncu knjige dodane naloge tako, da je na začetku naloge neumetnostno besedilo, sledijo naloge za preverjanje razumevanja prebranega in nato naloge iz znanja jezika (po domače slovnica).