KNJIŽEVNOST

Priročnik z vajami
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
priročnik 192 + rešitve 80
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616006320
Prodajna koda:
2004
Cena:
9,00 €
Akcijska cena:
3,00 €

V priročniku KNJIŽEVNOST je zbrana vsa snov, ki jo pri književnosti — slovstveni zgodovini in literarni teoriji – obravnavamo na predmetni stopnji osnovne šole.

Sestavljajo jo poglavja: uvod, predjezikovne prvine v slovstvenem delu, literarne prvine, stalne oblike sporočanja, metrika, slog ali stil pisanja, literarni ustvarjalci, miselni vzorci o slovstvenih obdobjih od pisemstva do sodobne književnosti. Na koncu je dodanih še nekaj primerov za učenčevo samostojno delo z umetnostnim besedilom, kot jih priporočajo zadnji didaktični prijemi pri obravnavi književnega pouka. Dodatna pomoč pri razlagi in učenju so razne preglednice in miselni vzorci.

Vaje ter primeri so večinoma vezani na osnovnošolska berila. Učenci jih lahko rešujejo ustno, pisno v svoje zvezke ter deloma tudi v priročnik.

Priročnik sestavljata dve ločeni knjigi: v prvi knjigi je zajeta razlaga, primeri in vaje; v drugi pa so rešitve vaj.