Založništvo Jutro  
Nahajate se na: Kemija
Založništvo Jutro
Črnuška cesta 3
p.p. 4986
1001 Ljubljana


Kemijske knjige Založništva Jutro
tel. 01/5617230
031-521195
041-698788
faks: 01/5617235
Na teh spletnih straneh Andrej Smrdu, avtor kemijskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov, delovnih zvezkov in zbirk nalog, nudim podporo dijakom in učiteljem kemije. Objavljene so letne in dnevne priprave ter raznovrstno gradivo, ki ga tudi sam uporabljam pri pedagoškem delu.

Pišite založbi

Pišite avtorju

Hvaležen vam bom za morebitne pripombe in predloge.
Posodobitve
spletne strani
Andrej Smrdu

Zadnjič posodobljeno: 1. 7. 2014