(XIV.) ZBORNIK KONFERENCE KORENINE SLOVENOV IN EVROPEJCEV (2015)

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ORIGIN OF SLOVENES AND EUROPEANS
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
124
Vezava:
broširano
ISBN:
9789617024005
Prodajna koda:
9036
Cena:
19,50 €
Akcijska cena:
10,00 €

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa se ustavi popotnik in poskuša odstreti usedline časa, ki so zabrisale vedenje in preprosto resnico naših prednikov. Če smo danes zaslepljeni s prepričanjem, da napredek vodi le naprej, pa staro vedenje in nenavsezadnje tudi filozofija govori o tem, da so stvari in odnosi soodvisni, celoviti. Razvoj materialne plati človeškega delovanja se odraža na zastoju in odsotnosti duhovnega bistva stvarstva. Ne sanjarjenja! Individualizem je doživel razcvet, medtem ko čut za skupno zamira. Splošna volilna pravica naj bi odločanje prepustila večini, toda izkušnje kažejo, da je človek, ne glede na količino izobrazbe, ujetnik nevidnih prvinskih socialnih vezi, ki so lastna tudi nekaterim drugim bitjem. Večina človeške populacije, ne sledi resnici in pravici, pač pa vodji »tropa«. To je glavni razlog, da nova znanstvena spoznanja, ne glede na veličino resnice, ne dobijo priložnosti, če le posegajo v koristi vodije »tropa« ali »vodilnega tropa«. Postavi se vprašanje, čemu se še naprej truditi za resnico? Odgovor se skriva v zadnjemu prispevku, ki se začne z besedami: V čast Rl ...

Time cannot be held up, but a wanderer who travels through the time can stop. He can remove deposit, which had covered knowledge and simple truth of our ancestors, through the time. The modern progression of unlimited one-way growth made us blind. Contrarily, the ancient knowledge, but also the philosophy, regards correlation and integrity. Human improved his material side of life a lot, while he has been pushing aside the spiritual essence of the origin. The individualism has been stimulated in detriment of the collective spirit. The general election right shall shift decision-making to majority. But, in practice, irrespectively to the quantity of education, human beings are still trapped by the elementary hidden social tights, which are common to some other beings also. Human population majority does not look for the truth really, but they follow blindly to the »herd-leader«. If the »herd-leader« or the leading »herd« shall suffer the benefit, it would be the main reason for rejecting new scientific revelation. The magnificence of the revelation plays not rule in that matter. After all, a question is raised up; what for to strive for the truth? The answer can be found in the last contribution, which starts in the words: »To the honor of the Rl...«