STIČIŠČE 7

E-učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole
Tisk:
e-izdaja
Prodajna koda:
1327
Cena:
9,00 €

Digitalizirana izvedba učbenika STIČIŠČE 7.

Licenca za učbenik velja 1 leto od aktivacije na portalu E-JUTRO.si .

Vsebina e-učbenika STIČIŠČE 7

 • Uvodno poglavje
 • Deljivost naravnih števil
 • Orientacija. Prostorske predstave
 • Ulomki
 • Preslikave v ravnini
 • Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
 • Dvojice kotov
 • Množenje in deljenje racionalnih števil
 • Odstotki. Odstotni račun
 • Trikotniki
 • Količine. Priprava na funkcijo
 • štirikotniki
 • Obsegi in ploščine
 • Stvarno kazalo