STIČIŠČE 6

E-učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole
Tisk:
e-izdaja
Prodajna koda:
1326
Cena:
9,00 €

Digitalizirana izvedba učbenika STIČIŠČE 6.

Licenca za učbenik velja 1 leto od aktivacije na portalu E-JUTRO.si .

Vsebina e-učbenika STIČIŠČE 6

 1. Obdelava podatkov
 2. Naravna števila
 3. Koti
 4. Racionalna števila
 5. Pravokotnost in vzporednost. Krožnica in krog
 6. Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
 7. Računanje s koti
 8. Množenje in deljenje racionalnih števil
 9. Enačbe in neenačbe
 10. Merjenje v geometriji
 11. Uporaba računala
 12. Rešitve razdelkov Do medalj
 13. Stvarno kazalo