STIČIŠČE 5

E-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole
Tisk:
e-izdaja
Prodajna koda:
1325
Cena:
9,00 €

Digitalizirana izvedba učbenika STIČIŠČE 5.

Licenca za učbenik velja 1 leto od aktivacije na portalu E-JUTRO.si .

Vsebina učbenika STIČIŠČE 5

 1. Urejamo, prikazujemo. Raziskujemo, poročamo
 2. Ulomki kot deli celote
 3. Merimo čas
 4. Raziskuejmo vzorce
 5. Spoznavamo množice
 6. štejemo čez milijon
 7. Seštevamo in odštevamo
 8. Množimo in delimo
 9. Pravokotno in vzporedno. Premice in krožnice
 10. Izrazi in obrazci. Enačbe. Neenačbe
 11. Denar in števila z vejico
 12. Merimo mase, prostornine, dolžine
 13. Liki in telesa
 14. Merimo temperaturo. Spoznamo cela števila
 15. Rešitve razdelkov Do medalj
 16. Stvarno kazalo