Založništvo Jutro  
Nahajate se na: Začetna stran > Podatki > Drugo
Založništvo Jutro
Črnuška cesta 3
p.p. 4986
1001 Ljubljana

Podatki - drugo
tel. 01/5617230
031-521195
041-698788
faks: 01/5617235

Pišite založbi

Pišite avtorju

Imenovanje organskih spojin Novosti v poimenovanju organskih spojin (.pptx datoteka; 3,3 MB), ki pojasnjuje nekatere novosti in spremembe v poimenovanju organskih spojin - zadnja IUPAC priporočila 2013 (izdano 2014). Predstavljeno maja 2016 v Ljubljani.
Imenovanje anorganskih spojin Novosti v poimenovanju anorganskih spojin (.ppt datoteka; 1,3 MB), ki pojasnjuje nekatere novosti in spremembe v poimenovanju anorganskih spojin - zadnja IUPAC priporočila in osebni pogled na uvajanje nove nomenklature v pouk kemije. Predstavljeno avgusta 2010 na Kopah.
Imenovanje Brošura na 16 straneh (.pdf datoteka), ki pojasnjuje imenovanje anorganskih spojin (binarne spojine, oksokisline in njihove soli ter hidrogensoli, kristalohidrati, ioni, koordinacijske spojine). Dodatek k II. izdaji učbenika Kemija, Snov in spremembe 2 za 2. letnik gimnazije.
Amoni(j)ak Šaljiva pesem (.ppt datoteka), ki daje dokončen odgovor na vprašanje, ali se prav piše amonijak ali amoniak.
Periodni sistem Periodni sistem (.doc datoteka) s posodobljenimi podatki (leto 2014). Na nekaterih tiskalnikih se datoteke ne da natisniti (za tisk glej spodnjo .pdf datoteko).
Periodni sistem Periodni sistem (.pdf datoteka) s posodobljenimi podatki (leto 2014). 
Datoteke v Excel obliki:
Izotopska sestava Datoteka omogoča izračun relativne atomske mase iz izotopske sestave in izračun izotopske sestave elementa, ki ima dva izotopa.
Množina, masa, prostornina Datoteka omogoča preračunavanje med množino, maso, številom delcev; izračun podatkov za plin (uporaba splošne plinske enačbe) in izračun molske prostornine.
Razmerje množin Datoteka omogoča izračun količine iskane snovi pri kemijski reakciji. Iz množine, mase,  števila delcev, prostornine plina, množinske ali masne koncentracije raztopine in masnega deleža podane snovi se lahko izračuna različne veličine iskane snovi.
Entalpija Datoteka omogoča izračun standardne reakcijske entalpije iz standardnih tvorbenih entalpij in izračun standardne tvorbene entalpije posamezne snovi iz standardne reakcijske entalpije in standardnih tvorbenih entalpij ostalih snovi.
Hitrost (koncentracija/čas) Datoteka omogoča izračun koncentracije snovi v določenem času za reakcije prvega in drugega reda, kar potrebujemo za izdelavo diagrama koncentracija/čas (spreminjanje koncentracije snovi s časom) oz. za izdelavo nalog s področja hitrosti kemijske reakcije. Dodani so tudi podatki o konstantah hitrosti nekaterih reakcij.
Ravnotežje Datoteka omogoča izračun konstante ravnotežja Kc iz ravnotežnih koncentracij ter izračun ravnotežnih koncentracij pri vzpostavljanju ravnotežja.
Titracija Datoteka omogoča izračun ekvivalentne točke in titracijske krivulje pri titracijah močne kisline z močno bazo (in obratno) v množinskem razmerju 1:1.